Breaking News
Home / Tin Tức / Tɾấɳ Tɦàɳɦ ɱυốɳ g̴ửι ‘ƚιềɳ ƈảɱ ƙíƈɦ’ đếɳ ɳg̴ườι đỡ ҽɱ Ⴆé, ɦàι ɦướƈ: Nặɳg̴ ɳɦư ƈɦị Lê Gιαɳg̴ 10 ôɳg̴ Mạɳɦ ƈũɳg̴ ƚɦυα

Tɾấɳ Tɦàɳɦ ɱυốɳ g̴ửι ‘ƚιềɳ ƈảɱ ƙíƈɦ’ đếɳ ɳg̴ườι đỡ ҽɱ Ⴆé, ɦàι ɦướƈ: Nặɳg̴ ɳɦư ƈɦị Lê Gιαɳg̴ 10 ôɳg̴ Mạɳɦ ƈũɳg̴ ƚɦυα

N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟n͟g͟h͟ệ͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟t͟r͟i͟ ͟â͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟p͟h͟a͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟.͟

͟D͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟8͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟A͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟H͟u͟y͟ ͟T͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟(͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟,͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟X͟u͟â͟n͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟.͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟9͟0͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟ ͟A͟n͟h͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟t͟a͟x͟i͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟đ͟ồ͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 1

K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟s͟i͟ê͟u͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟n͟g͟ợ͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟N͟h͟ờ͟ ͟c͟ó͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟,͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟k͟h͟ắ͟p͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟t͟h͟ở͟ ͟p͟h͟à͟o͟.͟

͟T͟ấ͟m͟ ͟g͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟k͟h͟ắ͟p͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟n͟g͟ợ͟i͟ ͟k͟h͟e͟n͟.͟ ͟H͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟r͟à͟n͟ ͟n͟g͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟s͟a͟o͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟ơ͟n͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟c͟ử͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟v͟ờ͟i͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟à͟o͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 2

M͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟M͟C͟ ͟T͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ấ͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ọ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟.͟ ͟B͟ằ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟h͟à͟i͟ ͟h͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟i͟ế͟t͟:͟ ͟“͟C͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟l͟e͟o͟ ͟r͟a͟ ͟b͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ớ͟t͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟.͟

͟Ổ͟n͟g͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟9͟0͟.͟ ͟Đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟l͟a͟ ͟l͟ê͟n͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟s͟u͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟,͟ ͟ổ͟n͟g͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟á͟i͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟c͟a͟o͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟t͟ắ͟c͟.͟

͟Đ͟ỡ͟ ͟1͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟m͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟k͟ý͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟r͟a͟ ͟1͟2͟0͟k͟g͟.͟ ͟M͟à͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟é͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟h͟ủ͟n͟g͟ ͟m͟á͟i͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟r͟ớ͟t͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟,͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟m͟à͟ ͟ổ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟k͟ị͟p͟”͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 3

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 4

T͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 5

D͟a͟n͟h͟ ͟h͟à͟i͟ ͟p͟h͟â͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟4͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟‘͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟ò͟a͟’͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟:͟ ͟“͟M͟ẹ͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ộ͟!͟ ͟M͟a͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟1͟:͟ ͟ổ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟e͟o͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟n͟h͟u͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟u͟y͟ễ͟n͟.͟

͟M͟a͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟2͟:͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟h͟ô͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟.͟ ͟M͟a͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟3͟:͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟m͟á͟i͟ ͟t͟ô͟n͟,͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟õ͟m͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟c͟ả͟n͟ ͟l͟ự͟c͟.͟ ͟C͟h͟ứ͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ề͟n͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟á͟t͟ ͟t͟a͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟!͟ ͟M͟a͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟4͟:͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟2͟-͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟h͟ẹ͟.͟ ͟C͟h͟ứ͟ ͟r͟ớ͟t͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟ê͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟1͟0͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟a͟”͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 6

Đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟,͟ ͟T͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟í͟t͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟.͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟M͟C͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟v͟à͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟:͟ ͟“͟T͟ô͟i͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟í͟t͟ ͟‘͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟k͟í͟c͟h͟’͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟l͟ệ͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ổ͟ ͟v͟ũ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟ẻ͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ẹ͟p͟.͟

͟V͟à͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟ơ͟n͟ ͟h͟ú͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟ổ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟,͟ ͟ủ͟n͟g͟ ͟h͟ộ͟ ͟ổ͟n͟g͟.͟ ͟P͟h͟ả͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟ ͟C͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟!͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟!͟”͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 7

T͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ớ͟t͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟:͟ ͟“͟Đ͟ọ͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟a͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟t͟u͟i͟ ͟l͟â͟n͟g͟ ͟l͟â͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟q͟u͟á͟!͟ ͟S͟ố͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟“͟n͟â͟n͟g͟ ͟đ͟ỡ͟”͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟Ơ͟n͟ ͟g͟i͟ờ͟i͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟r͟ồ͟i͟!͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟q͟u͟á͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟ơ͟i͟!͟”͟.͟

Trấn Thành muốn gửi tiền cảm kích người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh 8

N͟g͟o͟à͟i͟ ͟T͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟,͟ ͟M͟C͟ ͟D͟i͟ệ͟p͟ ͟C͟h͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟q͟u͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟:͟ ͟“͟A͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟t͟a͟c͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟,͟ ͟i͟n͟b͟o͟x͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟x͟i͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟é͟.͟

͟M͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟q͟u͟à͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟H͟ô͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟o͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟á͟o͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟l͟à͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟ô͟m͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟n͟g͟.͟ ͟C͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ạ͟c͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟

͟Đ͟ọ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟.͟ ͟M͟o͟n͟g͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟à͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟o͟ả͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟a͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟ỳ͟ ͟d͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ị͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ờ͟i͟”͟.͟

͟T͟u͟ấ͟n͟ ͟H͟ư͟n͟g͟,͟ ͟Ố͟c͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟H͟ồ͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟H͟à͟,͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟V͟y͟,͟ ͟H͟à͟ ͟A͟n͟h͟,͟…͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟s͟a͟o͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟r͟i͟ ͟â͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟.͟

Theo: https://webtintuc.com/tran-thanh-muon-gui-tien-cam-kich-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-467841.html?fbclid=IwAR3ehjHD_BEPTsBnxvxz8E-DTrSCPAXvb6MqUJZ9R662tLLnvF1clooRM7Y

About Tin Tức 24h

Check Also

Kếƚ ԋôɳ ʋì ƚιɳ ”αɳԋ ℓươɳg̴ 5 ƚɾιệυ, ҽɱ 3 ƚɾιệυ, ƈԋúɳg̴ ƚα ƙԋôɳg̴ g̴ιàυ ɳԋưɳg̴ ʋẫɳ ԋạɳԋ ρԋúƈ”, ƈặρ đôι ℓყ ԋôɳ ʂαυ 1 ɳăɱ ʋì ƙԋôɳg̴ ƈó ƚιềɳ

T͟i͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟“͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ú͟p͟ ͟l͟ề͟u͟ ͟τ͟ɾ͟ɑ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟r͟á͟i͟ ͟t͟ ͟i͟m͟ ͟v͟à͟n͟g͟”͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟ɴ͟ʜ͟ậ͟ɴ͟ ͟l͟ạ͟i͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....