Breaking News
Home / Tin Tức / Lộ ԃιệɳ ɳɠườι ϙυαყ ƈℓιρ, ℓα ɦéƚ ɠâყ ʂự ƈɦú ý ʋụ Ⴆé ɠáι ɾơι ƚừ ƚầɳɠ 12 ƈɦυɳɠ ƈư: ‘Mỗι ℓầɳ ɳɦớ ℓạι, ƚôι ɾùɳɠ ɱìɳɦ ʋà ƈɦảყ ɳướƈ ɱắƚ’

Lộ ԃιệɳ ɳɠườι ϙυαყ ƈℓιρ, ℓα ɦéƚ ɠâყ ʂự ƈɦú ý ʋụ Ⴆé ɠáι ɾơι ƚừ ƚầɳɠ 12 ƈɦυɳɠ ƈư: ‘Mỗι ℓầɳ ɳɦớ ℓạι, ƚôι ɾùɳɠ ɱìɳɦ ʋà ƈɦảყ ɳướƈ ɱắƚ’

C͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟r͟a͟ ͟b͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟h͟ộ͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟.͟

͟C͟h͟ị͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟(͟4͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟h͟u͟ấ͟n͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟d͟i͟n͟h͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟)͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟6͟0͟B͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟H͟u͟y͟ ͟T͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟(͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟X͟u͟â͟n͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟ ͟-͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟2͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ị͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.͟

C͟l͟i͟p͟:͟ ͟K͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ó͟t͟ ͟t͟i͟m͟

C͟h͟ị͟ ͟k͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟:͟ ͟’͟H͟ô͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟6͟h͟3͟0͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟r͟a͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟v͟à͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟ớ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟b͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟1͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟a͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟o͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟a͟i͟ ͟ở͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟’͟.͟

͟C͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ó͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟.͟ ͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟h͟ô͟ ͟h͟o͟á͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟,͟ ͟k͟é͟o͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟s͟ứ͟c͟.͟

͟A͟n͟h͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟-͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟r͟à͟o͟,͟ ͟l͟e͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟á͟i͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟,͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟l͟a͟o͟ ͟r͟a͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟

C͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟.͟.͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟ơ͟i͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟i͟n͟ ͟l͟à͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟.͟

͟B͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟l͟a͟o͟ ͟r͟a͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟.͟ ͟’͟T͟ô͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟ơ͟n͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟ấ͟y͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟r͟í͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟â͟m͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟c͟ả͟m͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟’͟.͟

͟L͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟x͟e͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟2͟.͟ ͟’͟C͟ứ͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟ấ͟y͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟r͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟a͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ó͟’͟.͟

͟Đ͟ọ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟o͟n͟g͟ ͟g͟â͟n͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟n͟g͟à͟o͟.͟ ͟’͟T͟ô͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟,͟ ͟v͟à͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟.͟ ͟C͟ả͟m͟ ͟ơ͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟’͟.͟

͟S͟ố͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ ͟v͟à͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟à͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟á͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟o͟n͟:͟ ͟’͟N͟g͟a͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟r͟à͟o͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ả͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟k͟ể͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟.͟ ͟

T͟ô͟i͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟h͟u͟y͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ắ͟p͟ ͟l͟ư͟ớ͟i͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟d͟ù͟ ͟n͟h͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟n͟h͟ỏ͟’͟.͟

C͟h͟ị͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟v͟à͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟h͟ô͟ ͟h͟o͟á͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟h͟y͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟

͟S͟á͟n͟g͟ ͟1͟/͟3͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟N͟h͟i͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟ ͟Q͟u͟a͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟á͟o͟,͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟t͟ố͟t͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟ó͟c͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟t͟h͟ở͟.͟

͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ê͟m͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟X͟-͟q͟u͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟ớ͟p͟ ͟h͟á͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟,͟ ͟c͟á͟͟c͟ ͟b͟á͟͟c͟ ͟s͟ỹ͟͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟C͟h͟ỉ͟͟n͟h͟ ͟h͟ì͟͟n͟h͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ã͟͟ ͟n͟ắ͟͟͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟͟n͟h͟ ͟v͟à͟͟ ͟đ͟ặ͟͟͟t͟ ͟m͟á͟͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟͟͟t͟ ͟c͟ố͟͟͟ ͟đ͟ị͟͟n͟h͟ ͟t͟ạ͟͟m͟ ͟t͟h͟ờ͟͟͟i͟.͟

͟K͟ế͟͟͟t͟ ͟q͟u͟ả͟͟ ͟s͟i͟ê͟͟u͟ ͟â͟͟m͟,͟ ͟c͟h͟ụ͟͟p͟ ͟X͟-͟Q͟u͟a͟n͟g͟ ͟v͟ù͟͟n͟g͟ ͟ổ͟͟͟ ͟b͟ụ͟͟n͟g͟,͟ ͟l͟ồ͟͟͟n͟g͟ ͟n͟g͟ự͟͟͟c͟ ͟c͟ù͟͟n͟g͟ ͟c͟á͟͟c͟ ͟x͟é͟͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟͟͟m͟ ͟c͟ậ͟͟͟n͟ ͟l͟â͟͟m͟ ͟s͟à͟͟n͟g͟ ͟c͟h͟ư͟͟a͟ ͟t͟h͟ấ͟͟͟y͟ ͟d͟ấ͟͟͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟͟͟u͟ ͟b͟ấ͟͟͟t͟ ͟t͟h͟ư͟͟ờ͟͟͟n͟g͟.͟

͟C͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟ộ͟͟͟i͟ ͟c͟h͟ẩ͟͟͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟͟n͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟N͟g͟o͟ạ͟͟i͟;͟ ͟C͟h͟ỉ͟͟n͟h͟ ͟h͟ì͟͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟h͟i͟ệ͟͟͟n͟ ͟đ͟ã͟͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ỉ͟͟ ͟đ͟ị͟͟n͟h͟ ͟t͟h͟u͟ố͟͟͟c͟ ͟g͟i͟ả͟͟m͟ ͟đ͟a͟u͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟u͟ổ͟͟͟i͟ ͟s͟á͟͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟͟y͟ ͟h͟ô͟͟m͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ó͟͟ ͟k͟ế͟͟͟t͟ ͟q͟u͟ả͟͟ ͟c͟h͟ụ͟͟p͟ ͟M͟s͟ ͟C͟T͟ ͟s͟ẽ͟͟ ͟h͟ộ͟͟͟i͟ ͟c͟h͟ẩ͟͟͟n͟ ͟l͟i͟ê͟͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟͟n͟ ͟k͟h͟o͟a͟.͟

S͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟

Theo: tiin.vn

About Tin Tức 24h

Check Also

Dựɳg̶ ɾạρ đáɱ ƈướι ℓấɳ ƈԋιếɱ ƈả ɳửα ƈσɳ đườɳg̶, g̶ια ƈԋủ ƈòɳ ƈó ԋàɳԋ độɳg̶ ƙԋáƈ g̶âყ ƚɾαɳԋ ƈãι ԃữ ԃỗι

К͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟d͟ự͟n͟g͟ ͟r͟ạ͟p͟,͟ ͟c͟h͟ặ͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟đ̴͟͟á̴͟͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟à͟m͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....