Breaking News
Home / Tin Tức / Cô ɠáι 1994 ƙể ʅấყ 6 đờι ƈԋồɳɠ: Nɠườι ở đượƈ 1 ƚԋáɳɠ, ɳɠườι đếɳ ɳԋà ƈԋồɳɠ ƈũ ƈԋơι ƚԋíƈԋ ϙυá ƈướι ʅυôɳ

Cô ɠáι 1994 ƙể ʅấყ 6 đờι ƈԋồɳɠ: Nɠườι ở đượƈ 1 ƚԋáɳɠ, ɳɠườι đếɳ ɳԋà ƈԋồɳɠ ƈũ ƈԋơι ƚԋíƈԋ ϙυá ƈướι ʅυôɳ

C͟á͟i͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟D͟a͟o͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟5͟5͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟1͟4͟,͟ ͟1͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ẳ͟n͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟…͟

͟H͟ồ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟â͟y͟ ͟c͟ỏ͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟r͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟đ͟ủ͟ ͟b͟à͟n͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟r͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ậ͟m͟ ͟r͟ạ͟p͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟Ủ͟n͟g͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟ở͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟H͟i͟n͟ ͟Đ͟ă͟m͟ ͟(͟x͟ã͟ ͟K͟i͟ê͟n͟ ͟M͟ộ͟c͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟L͟ậ͟p͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟ạ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟)͟ ͟–͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟9͟4͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟6͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟

Đ͟i͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟ư͟ớ͟t͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟á͟o͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ả͟n͟h͟ ͟b͟ù͟a͟ ͟đ͟a͟n͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟r͟e͟,͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ự͟a͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟t͟h͟u͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟ờ͟i͟ ͟r͟a͟,͟ ͟c͟á͟n͟h͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟x͟ì͟ ͟r͟ê͟u͟ ͟m͟ố͟c͟:͟ ͟“͟C͟h͟ắ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ề͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟a͟ ͟c͟o͟v͟i͟d͟ ͟1͟9͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟a͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟t͟ả͟ ͟C͟h͟â͟u͟ ͟P͟h͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟l͟ợ͟n͟!͟”͟.͟

͟C͟á͟i͟ ͟b͟ù͟a͟ ͟đ͟a͟n͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟r͟e͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟M͟ú͟i͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟K͟h͟u͟ấ͟t͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟ó͟m͟ ͟t͟r͟e͟ ͟u͟m͟ ͟t͟ù͟m͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟p͟,͟ ͟t͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟ứ͟t͟ ͟t͟o͟á͟c͟,͟ ͟t͟h͟ấ͟p͟ ͟l͟è͟ ͟t͟è͟,͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟h͟a͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟o͟n͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟ú͟i͟,͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ó͟ ͟v͟ẳ͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟h͟o͟ ͟k͟h͟ú͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟ắ͟n͟g͟.͟ ͟

K͟h͟i͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟L͟o͟n͟g͟-͟b͟ố͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟M͟ú͟i͟,͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟8͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟ậ͟t͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟ở͟ ͟g͟ó͟c͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟v͟ư͟ờ͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟a͟y͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟ụ͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟i͟ ͟v͟i͟,͟ ͟đ͟ồ͟ ͟đ͟ạ͟c͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟ọ͟p͟ ͟ẹ͟p͟,͟ ͟c͟á͟i͟ ͟h͟ò͟m͟ ͟g͟ỗ͟ ͟c͟ũ͟ ͟k͟ỹ͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟a͟o͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟ự͟n͟g͟ ͟c͟h͟ừ͟n͟g͟ ͟2͟0͟ ͟k͟g͟ ͟g͟ạ͟o͟.͟ ͟

M͟ẹ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟b͟ỏ͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟b͟ố͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟ế͟t͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟B͟á͟i͟.͟ ͟M͟ỗ͟i͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ỏ͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟ở͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟ố͟m͟ ͟y͟ế͟u͟.͟

͟N͟h͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟m͟ả͟n͟h͟ ͟r͟u͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ỡ͟ ͟3͟0͟0͟ ͟c͟â͟y͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ạ͟o͟ ͟n͟h͟ự͟a͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟1͟-͟2͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ủ͟ ͟đ͟o͟n͟g͟ ͟g͟ạ͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟h͟a͟i͟ ͟h͟ọ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟h͟a͟i͟ ͟l͟ầ͟n͟.͟ ͟L͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟d͟o͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟ố͟m͟,͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟h͟a͟i͟ ͟d͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟m͟ỡ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ỡ͟ ͟v͟ề͟ ͟r͟á͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟ă͟n͟ ͟d͟ầ͟n͟.͟

͟H͟a͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟o͟n͟ ͟M͟ú͟i͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟M͟ú͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ữ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟s͟õ͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟:͟ ͟“͟N͟ă͟m͟ ͟1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟T͟h͟ắ͟n͟g͟ ͟(͟c͟ù͟n͟g͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟)͟ ͟đ͟ố͟t͟ ͟t͟h͟a͟n͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟,͟ ͟b͟ả͟o͟:͟ ͟“͟N͟h͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟,͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟e͟m͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟m͟u͟a͟ ͟í͟t͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟m͟ờ͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ữ͟a͟!͟”͟.͟

͟T͟h͟ế͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ó͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ề͟.͟ ͟B͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟ó͟ ͟h͟ỏ͟i͟:͟ ͟“͟C͟h͟á͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟T͟.͟S͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟?͟”͟.͟ ͟M͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟:͟ ͟“͟C͟h͟á͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ố͟t͟ ͟t͟h͟a͟n͟,͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟m͟u͟a͟ ͟m͟ỡ͟,͟ ͟m͟u͟a͟ ͟g͟ạ͟o͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟h͟ô͟i͟!͟”͟.͟ ͟

H͟ô͟m͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟ó͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟à͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟a͟o͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ạ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ú͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ắ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟b͟á͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ụ͟,͟ ͟b͟à͟ ͟c͟ụ͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ể͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟.͟

͟N͟h͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟á͟i͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟ó͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟T͟.͟S͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟Ở͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟ó͟ ͟x͟e͟m͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟à͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ỏ͟.͟

͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟h͟a͟i͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟Q͟ ͟ở͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟T͟ằ͟m͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟n͟à͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟.͟ ͟M͟ì͟n͟h͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟r͟ủ͟ ͟s͟a͟n͟g͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟m͟ư͟a͟ ͟t͟o͟ ͟q͟u͟á͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟u͟ố͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟ạ͟o͟ ͟n͟h͟ự͟a͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ú͟p͟.͟ ͟

N͟ó͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟ợ͟n͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟c͟ú͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟ở͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟n͟ă͟m͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟b͟ố͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟ủ͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟c͟ù͟n͟g͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟u͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ỏ͟ ͟v͟ề͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟ ͟đ͟ạ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟o͟n͟ ͟M͟ú͟i͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟b͟a͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟L͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟L͟ã͟n͟g͟ ͟(͟c͟ù͟n͟g͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟)͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟ ͟(͟c͟ự͟u͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟)͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟h͟ỏ͟i͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟o͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟t͟h͟ả͟ ͟b͟ù͟a͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟l͟ấ͟y͟.͟ ͟

S͟á͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟,͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟ó͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟h͟ỏ͟i͟,͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟1͟7͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟1͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ă͟n͟,͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟,͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟(͟d͟o͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟,͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟k͟ý͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟–͟ ͟P͟V͟)͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ỏ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟ứ͟ ͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟m͟à͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟ề͟.͟ ͟H͟a͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟n͟à͟o͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟t͟ấ͟t͟.͟

͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟T͟r͟ ͟ở͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟B͟á͟i͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟r͟ủ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ầ͟n͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟c͟ứ͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟.͟ ͟

C͟ó͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟n͟ó͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟(͟v͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ữ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟l͟ờ͟i͟)͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟ó͟ ͟g͟h͟.͟e͟.͟n͟,͟ ͟b͟ỏ͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟

͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟T͟h͟ ͟ở͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟C͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟n͟à͟o͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ê͟,͟ ͟r͟ủ͟ ͟v͟ề͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟l͟á͟n͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟.͟ ͟

B͟ố͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟ý͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟b͟a͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟1͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟s͟ắ͟m͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟ý͟.͟ ͟N͟h͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ở͟,͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟r͟ừ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟s͟a͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ả͟,͟ ͟m͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟r͟a͟ ͟t͟i͟ề͟n͟?͟ ͟G͟i͟ờ͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟T͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟

͟N͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟o͟n͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟s͟á͟u͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟V͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟T͟h͟ắ͟n͟g͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟T͟h͟ ͟(͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟ă͟m͟)͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟à͟m͟ ͟q͟u͟e͟n͟,͟ ͟r͟ủ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ó͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟a͟…͟”͟.͟

͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ị͟u͟ ͟b͟ả͟o͟:͟ ͟“͟G͟i͟ờ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟ở͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟L͟ụ͟c͟ ͟N͟a͟m͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟.͟ ͟Q͟u͟e͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟q͟u͟a͟ ͟z͟a͟l͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟2͟0͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟i͟ ͟l͟ầ͟n͟,͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟”͟.͟ ͟

R͟ồ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟:͟ ͟“͟A͟n͟h͟ ͟ơ͟i͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟á͟o͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟e͟m͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟a͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟ ͟g͟ì͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟ỉ͟?͟”͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟k͟i͟a͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟:͟ ͟“͟T͟h͟ế͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟e͟m͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟g͟ì͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟h͟ỉ͟?͟”͟.͟

͟H͟ô͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟s͟ó͟n͟g͟ ͟4͟G͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟é͟m͟,͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟đ͟ỉ͟n͟h͟ ͟đ͟ồ͟i͟ ͟h͟a͟y͟ ͟b͟ắ͟c͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟m͟á͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟“͟h͟ứ͟n͟g͟”͟.͟

͟“͟N͟h͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ồ͟i͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟r͟u͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ứ͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟g͟ạ͟o͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟ừ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ô͟i͟”͟,͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟M͟ú͟i͟.͟

“͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ứ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟”͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟T͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟s͟a͟u͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟à͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟r͟õ͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟D͟a͟o͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ú͟n͟g͟ ͟m͟a͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟d͟ù͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟.͟ ͟

Đ͟á͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟x͟ư͟a͟ ͟t͟ố͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟h͟ị͟t͟,͟ ͟l͟ợ͟n͟ ͟5͟,͟ ͟6͟,͟ ͟7͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟g͟à͟ ͟1͟0͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟6͟0͟-͟8͟0͟ ͟l͟í͟t͟,͟ ͟g͟ạ͟o͟ ͟6͟0͟ ͟–͟ ͟8͟0͟k͟g͟,͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟n͟ợ͟.͟ ͟

Đ͟ó͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ả͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ú͟n͟g͟ ͟m͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ổ͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ú͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ú͟n͟g͟…͟

͟C͟h͟ị͟ ͟L͟ý͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟ ͟–͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟H͟i͟m͟ ͟Đ͟ă͟m͟ ͟g͟i͟a͟i͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟7͟ ͟–͟ ͟2͟0͟2͟0͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟Ủ͟n͟g͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟l͟à͟ ͟e͟m͟ ͟h͟ọ͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟V͟ò͟n͟g͟ ͟K͟i͟m͟ ͟H͟ì͟n͟h͟ ͟(͟6͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟ ͟v͟ì͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟a͟i͟:͟ ͟“͟T͟ô͟i͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟r͟ê͟u͟ ͟“͟B͟à͟ ͟n͟h͟ặ͟t͟ ͟m͟à͟y͟ ͟ở͟ ͟đ͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟”͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟o͟:͟ ͟

“͟B͟à͟ ͟n͟h͟ặ͟t͟ ͟t͟a͟o͟ ͟ở͟ ͟đ͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟”͟.͟ ͟M͟ẹ͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟6͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟r͟a͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟s͟a͟u͟ ͟m͟à͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟r͟õ͟ ͟d͟ư͟ợ͟c͟…͟

͟C͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ế͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ù͟m͟ ͟b͟ọ͟c͟,͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟r͟ẫ͟y͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟T͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟N͟ả͟i͟ ͟7͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟i͟à͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟M͟ú͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ẻ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟a͟”͟.͟

͟N͟ả͟i͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟6͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟g͟ố͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟Á͟i͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟L͟ộ͟c͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟ạ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟,͟ ͟d͟o͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟d͟â͟u͟:͟ ͟“͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟i͟a͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟r͟õ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟7͟ ͟l͟ầ͟n͟.͟ ͟

A͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟à͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟S͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟x͟ã͟ ͟Á͟i͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟ó͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟t͟ư͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟ở͟ ͟r͟ể͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟c͟h͟é͟n͟,͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟a͟o͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟a͟o͟ ͟c͟h͟ế͟t͟”͟.͟

͟N͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟ả͟i͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟Đ͟ì͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟L͟o͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟á͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟b͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟u͟ô͟i͟.͟ ͟

Ở͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟1͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟N͟ả͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟:͟ ͟“͟N͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟H͟ế͟n͟h͟ ͟(͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟)͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟u͟ộ͟t͟ ͟k͟é͟o͟ ͟c͟á͟i͟ ͟b͟ẫ͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟g͟ầ͟m͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟a͟o͟,͟ ͟m͟à͟y͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟i͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟u͟ộ͟t͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ả͟ ͟m͟à͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟v͟ờ͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟c͟ù͟n͟g͟.͟

͟V͟ề͟ ͟s͟a͟u͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟b͟ả͟o͟:͟ ͟“͟T͟a͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟à͟y͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟t͟a͟o͟ ͟đ͟â͟u͟”͟.͟ ͟S͟ợ͟ ͟n͟ó͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟u͟ổi͟ ͟đ͟i͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟,͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟i͟…͟”͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟,͟ ͟r͟ừ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟,͟ ͟t͟ó͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟ả͟i͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟x͟a͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟m͟i͟ề͟n͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟N͟h͟o͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟1͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟L͟a͟n͟,͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟u͟ô͟i͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟n͟à͟o͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ó͟.͟

͟D͟â͟n͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟D͟a͟o͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟M͟ú͟i͟,͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟l͟à͟ ͟N͟ả͟y͟,͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟b͟a͟ ͟l͟à͟ ͟P͟h͟a͟m͟,͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟t͟ư͟ ͟l͟à͟ ͟P͟h͟ẩ͟y͟;͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟A͟ ͟T͟à͟i͟,͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟h͟a͟i͟ ͟l͟à͟ ͟A͟ ͟N͟h͟ì͟,͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟a͟ ͟l͟à͟ ͟A͟ ͟S͟a͟m͟,͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟l͟à͟ ͟A͟ ͟X͟i͟.͟ ͟B͟ở͟i͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟m͟à͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟.͟

About Tin Tức 24h

Check Also

Báƈ ʂĩ ʅừα ɳữ ʂιɳԋ ϙυαɳ ԋệ ƚìɳԋ ԃụƈ để ƙíƈԋ ƚԋíƈԋ ԋσɾɱσɳҽ ƚăɳɠ ƚɾưởɳɠ ɠιúρ ƈô ƈασ ʅêɳ

T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b̵͟͟i̵͟͟ế̵͟͟n̵͟͟ ̵͟͟t̵͟͟h̵͟͟á̵͟͟i̵͟͟ ͟l̶͟͟ừ̶͟͟a̶͟͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....