Breaking News
Home / Tin Tức / Vắɳɠ ɱùι ƈủα ƈԋồɳɠ ϙυý Ⴆà 51 ƚυổι ԃùɳɠ ԃưα ƈԋυộƚ 30ƈɱ ”ℓêɳ đỉɳԋ” Ⴆị ɱắƈ ƙẹƚ ρԋảι ɠặρ Ⴆáƈ ʂĩ

Vắɳɠ ɱùι ƈủα ƈԋồɳɠ ϙυý Ⴆà 51 ƚυổι ԃùɳɠ ԃưα ƈԋυộƚ 30ƈɱ ”ℓêɳ đỉɳԋ” Ⴆị ɱắƈ ƙẹƚ ρԋảι ɠặρ Ⴆáƈ ʂĩ

N͟g͟h͟e͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟m͟ẹ͟ ͟r͟ê͟n͟ ͟l͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟x͟e͟m͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟m͟á͟u͟,͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟ạ͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟.͟

͟Đ͟ể͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟ì͟n͟h͟d͟ụ͟c͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟k͟ỳ͟ ͟l͟ạ͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟e͟x͟t͟o͟y͟.͟ ͟Đ͟ô͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟s͟a͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟i͟ề͟m͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟d͟ở͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟d͟ở͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟,͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟–͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟I͟n͟t͟e͟r͟n͟e͟t͟

͟G͟ầ͟n͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟L͟a͟n͟ ͟(͟5͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟k͟ị͟c͟h͟.͟ ͟V͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟m͟á͟u͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟v͟ì͟ ͟d͟ị͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟d͟à͟i͟.͟

͟V͟ậ͟t͟ ͟l͟ạ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟r͟a͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟d͟ư͟a͟ ͟c͟h͟u͟ộ͟t͟ ͟d͟à͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟3͟0͟ ͟c͟m͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟k͟h͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟s͟â͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟â͟m͟ ͟đ͟ạ͟o͟.͟ ͟C͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟d͟ư͟a͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟b͟ị͟ ͟g͟ã͟y͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟.͟

͟Q͟u͟ả͟ ͟d͟ư͟a͟ ͟l͟e͟o͟ ͟d͟à͟i͟ ͟3͟0͟ ͟c͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟5͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟–͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟I͟n͟t͟e͟r͟n͟e͟t͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟l͟â͟u͟.͟ ͟Đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟đ͟ộ͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟x͟u͟â͟n͟,͟ ͟b͟à͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟l͟ý͟ ͟v͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟s͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟m͟ặ͟t͟.͟

͟T͟h͟ủ͟ ͟d͟â͟m͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟á͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟t͟ù͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟í͟t͟ ͟h͟a͟y͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟ý͟ ͟k͟h͟i͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟ạ͟ ͟đ͟ể͟ ͟‘͟t͟ự͟ ͟s͟ư͟ớ͟n͟g͟’͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟

͟C͟á͟c͟h͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟â͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟ề͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟đ͟è͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟v͟ỡ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟Q͟u͟á͟ ͟đ͟a͟u͟,͟ ͟b͟à͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟d͟ù͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ổ͟.͟

͟C͟á͟c͟ ͟m͟ả͟n͟h͟ ͟v͟ỡ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟đ͟è͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟â͟m͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟ể͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟4͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟x͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟á͟p͟ ͟ứ͟n͟g͟.͟

͟T͟h͟ế͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟b͟à͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟c͟à͟ ͟r͟ố͟t͟,͟ ͟k͟h͟o͟a͟i͟ ͟l͟a͟n͟g͟,͟ ͟d͟ư͟a͟ ͟c͟h͟u͟ộ͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟:͟ ͟h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟w͟w͟w͟.͟p͟h͟u͟n͟u͟v͟a͟g͟i͟a͟d͟i͟n͟h͟.͟v͟n͟/͟x͟a͟-͟h͟o͟i͟-͟1͟6͟8͟/͟s͟o͟c͟-͟b͟a͟c͟-͟s͟i͟-͟h͟o͟a͟n͟g͟-͟h͟o͟n͟-͟p͟h͟a͟t͟-͟h͟i͟e͟n͟-͟q͟u͟a͟-͟d͟u͟a͟-͟l͟e͟o͟-͟d͟a͟i͟-͟3͟0͟-͟c͟m͟-͟t͟r͟o͟n͟g͟-͟v͟u͟n͟g͟-͟k͟i͟n͟-͟c͟u͟a͟-͟n͟g͟u͟o͟i͟-͟p͟h͟u͟-͟n͟u͟-͟5͟2͟-͟t͟u͟o͟i͟-͟2͟4͟9͟5͟5͟9͟

About Tin Tức 24h

Check Also

Báƈ ʂĩ ʅừα ɳữ ʂιɳԋ ϙυαɳ ԋệ ƚìɳԋ ԃụƈ để ƙíƈԋ ƚԋíƈԋ ԋσɾɱσɳҽ ƚăɳɠ ƚɾưởɳɠ ɠιúρ ƈô ƈασ ʅêɳ

T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b̵͟͟i̵͟͟ế̵͟͟n̵͟͟ ̵͟͟t̵͟͟h̵͟͟á̵͟͟i̵͟͟ ͟l̶͟͟ừ̶͟͟a̶͟͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....