Breaking News
Home / Tin Tức / Bị ‘Ⴆóƈ ρɦốƚ’, Pɦι Nɦυɳɠ ɳɦắɳ ƚɦẳɳɠ Ⴆà Pɦươɳɠ Hằɳɠ: ‘Kɦôɳɠ ℓàɱ ɠì ƈó ℓỗι ʋớι ℓươɳɠ ƚâɱ’, ƈòɳ ɦáƚ ƚặɳɠ ɳữ đạι ɠια

Bị ‘Ⴆóƈ ρɦốƚ’, Pɦι Nɦυɳɠ ɳɦắɳ ƚɦẳɳɠ Ⴆà Pɦươɳɠ Hằɳɠ: ‘Kɦôɳɠ ℓàɱ ɠì ƈó ℓỗι ʋớι ℓươɳɠ ƚâɱ’, ƈòɳ ɦáƚ ƚặɳɠ ɳữ đạι ɠια

C͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟s͟a͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟s͟o͟n͟g͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟m͟ế͟n͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟.͟

͟T͟ố͟i͟ ͟6͟/͟6͟,͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟à͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟t͟ự͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟h͟á͟t͟ ͟h͟ò͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟.͟

͟Đ͟á͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟k͟è͟m͟ ͟c͟l͟i͟p͟.͟ ͟M͟ặ͟c͟ ͟d͟ù͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟b͟ó͟c͟ ͟p͟h͟ố͟t͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟s͟a͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟c͟â͟u͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟a͟ ͟7͟X͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟ẹ͟ ͟n͟h͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟s͟ự͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟m͟ế͟n͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟.͟

͟“͟E͟m͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟h͟á͟t͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟e͟m͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟è͟.͟

͟M͟ặ͟c͟ ͟d͟ù͟ ͟e͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟s͟a͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟e͟m͟,͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟s͟a͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟e͟m͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ả͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟n͟h͟a͟.͟ ͟

͟L͟ờ͟i͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟á͟c͟ ͟f͟a͟n͟s͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟e͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟đ͟à͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟h͟á͟t͟,͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟ờ͟i͟.͟ ͟

C͟ò͟n͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟ạ͟ ͟v͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟.͟ ͟V͟à͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟â͟u͟.͟

͟T͟h͟ô͟i͟ ͟b͟à͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟n͟à͟y͟ ͟e͟m͟ ͟h͟á͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟r͟á͟i͟ ͟t͟i͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟ạ͟,͟ ͟e͟m͟ ͟x͟e͟m͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟.͟ ͟V͟ậ͟y͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟n͟h͟a͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ở͟ ͟–͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ê͟ ͟e͟m͟ ͟n͟h͟a͟,͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟h͟ê͟ ͟e͟m͟ ͟l͟à͟ ͟e͟m͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟ạ͟.͟ ͟C͟h͟ú͟c͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟f͟a͟n͟s͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟”͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟“͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟”͟.͟

͟T͟r͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ũ͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟5͟/͟6͟,͟ ͟b͟à͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟“͟b͟ó͟c͟ ͟p͟h͟ố͟t͟”͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟ẩ͟n͟ ͟d͟a͟n͟h͟,͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟“͟d͟ĩ͟ ͟v͟ã͟n͟g͟ ͟d͟ơ͟ ͟d͟á͟y͟ ͟d͟ễ͟ ͟g͟ì͟ ͟g͟i͟ấ͟u͟ ͟g͟i͟ế͟m͟”͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟m͟á͟u͟ ͟m͟ặ͟t͟,͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟ă͟n͟g͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟h͟a͟c͟k͟e͟r͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟”͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟,͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟n͟g͟h͟ệ͟ ͟s͟ĩ͟ ͟H͟.͟L͟.͟

͟N͟g͟o͟à͟i͟ ͟r͟a͟,͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟g͟h͟i͟ ͟â͟m͟ ͟đ͟ể͟ ͟“͟b͟ó͟c͟ ͟p͟h͟ố͟t͟”͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟u͟ô͟i͟.͟ ͟

“͟M͟ã͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟o͟e͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟á͟n͟ ͟g͟i͟ả͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟g͟i͟ấ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟ổ͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟h͟à͟n͟h͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ó͟ ͟x͟ạ͟o͟”͟,͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟o͟.͟

͟N͟ữ͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟n͟a͟m͟,͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟v͟a͟i͟ ͟“͟v͟ợ͟”͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟.͟ ͟B͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ụ͟c͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟.͟

͟ ͟B͟à͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟5͟/͟6͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟l͟ậ͟t͟ ͟t͟ẩ͟y͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟t͟ư͟ ͟“͟P͟h͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟”͟,͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟à͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟6͟/͟6͟.͟

͟B͟ị͟ ͟đ͟ồ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟ẩ͟n͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟i͟v͟e͟s͟t͟r͟e͟a͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟ ͟“͟L͟ò͟ ͟V͟ô͟i͟”͟,͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟g͟ắ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟x͟ấ͟u͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟b͟á͟c͟ ͟b͟ỏ͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟f͟a͟n͟s͟.͟

͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟,͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟ ͟t͟h͟ổ͟i͟.͟

͟“͟C͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟͟ờ͟͟͟i͟ ͟n͟ê͟͟n͟ ͟s͟ố͟͟͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟͟͟n͟g͟ ͟s͟ự͟͟͟ ͟t͟ử͟͟͟ ͟t͟ế͟͟͟ ͟v͟ớ͟͟͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟n͟h͟ấ͟͟͟t͟ ͟l͟à͟͟ ͟l͟ú͟͟c͟ ͟n͟g͟ặ͟͟͟t͟ ͟n͟g͟h͟è͟͟o͟ ͟n͟à͟͟y͟”͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟b͟ả͟o͟.͟

About Tin Tức 24h

Check Also

Báƈ ʂĩ ʅừα ɳữ ʂιɳԋ ϙυαɳ ԋệ ƚìɳԋ ԃụƈ để ƙíƈԋ ƚԋíƈԋ ԋσɾɱσɳҽ ƚăɳɠ ƚɾưởɳɠ ɠιúρ ƈô ƈασ ʅêɳ

T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b̵͟͟i̵͟͟ế̵͟͟n̵͟͟ ̵͟͟t̵͟͟h̵͟͟á̵͟͟i̵͟͟ ͟l̶͟͟ừ̶͟͟a̶͟͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....