Breaking News
Home / Tin Tức / Đι XKLĐ ƚɾả ɳợ ɠιúρ Ⴆạɳ ɠáι, ʋừα ƚɾả ԋếƚ 200 ƚɾιệυ, ҽɱ ℓêɳ xҽ ԋσα ʋứƚ Ⴆỏ ƚìɳԋ ყêυ 5 ɳăɱ: Tιềɳ ƚôι ɠιờ αι ƚɾả

Đι XKLĐ ƚɾả ɳợ ɠιúρ Ⴆạɳ ɠáι, ʋừα ƚɾả ԋếƚ 200 ƚɾιệυ, ҽɱ ℓêɳ xҽ ԋσα ʋứƚ Ⴆỏ ƚìɳԋ ყêυ 5 ɳăɱ: Tιềɳ ƚôι ɠιờ αι ƚɾả

C͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟g͟ậ͟m͟ ͟n͟g͟ù͟i͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟“͟N͟g͟à͟y͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ô͟i͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟ợ͟ ͟n͟ầ͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟g͟á͟n͟h͟ ͟v͟á͟c͟…͟’͟.͟

͟V͟ì͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟g͟ạ͟o͟,͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟i͟ệ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟:͟ ͟Ý͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟i͟n͟h͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ấ͟y͟

͟C͟á͟c͟h͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟s͟a͟y͟ ͟x͟e͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟d͟ặ͟m͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟t͟â͟y͟

͟B͟à͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟g͟â͟y͟ ͟x͟ô͟n͟ ͟x͟a͟o͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟.͟

͟M͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟f͟a͟n͟p͟a͟g͟e͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟.͟ ͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟2͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟k͟é͟m͟ ͟a͟n͟h͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟à͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟k͟ể͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟k͟h͟á͟ ͟p͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟ạ͟p͟.͟ ͟C͟á͟c͟h͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟á͟o͟ ͟n͟ợ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟3͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ề͟.͟ ͟

C͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ố͟c͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟n͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟l͟ã͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟4͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ủ͟ ͟t͟i͟ê͟u͟,͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟m͟ẹ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟x͟o͟a͟y͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟r͟a͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟v͟ạ͟y͟ ͟k͟h͟ắ͟p͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟g͟o͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟b͟á͟n͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟ẩ͟u͟ ͟l͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟N͟h͟ậ͟t͟ ͟B͟ả͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟n͟ợ͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟a͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟è͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟h͟à͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟á͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟i͟ễ͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟r͟a͟ ͟s͟â͟n͟ ͟b͟a͟y͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟m͟ư͟a͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟a͟n͟h͟.͟ ͟

T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟ặ͟n͟ ͟n͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟1͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟đ͟ầ͟u͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ò͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ư͟a͟ ͟d͟ầ͟n͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟l͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟h͟ố͟i͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟.͟

͟C͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ề͟.͟

͟Ở͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟i͟u͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟2͟0͟-͟3͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟m͟u͟a͟ ͟s͟ắ͟m͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟.͟ ͟

C͟h͟ỉ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟n͟ợ͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ư͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ư͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟í͟t͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ố͟n͟,͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟h͟á͟o͟ ͟h͟ứ͟c͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟đ͟o͟à͟n͟ ͟t͟ụ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟.͟

͟C͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟

͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟i͟ế͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟r͟ạ͟p͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ự͟n͟g͟,͟ ͟h͟o͟a͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟

C͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟v͟i͟ế͟t͟:͟ ͟“͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟c͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟,͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟s͟â͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟ ͟N͟g͟à͟y͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟e͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ô͟i͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟ợ͟ ͟n͟ầ͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟g͟á͟n͟h͟ ͟v͟á͟c͟!͟”͟

͟R͟ạ͟p͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟d͟ự͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟h͟ ͟t͟r͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟.͟

͟C͟h͟ỉ͟ ͟í͟t͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟b͟à͟i͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟0͟.͟0͟0͟0͟ ͟l͟ư͟ợ͟t͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟7͟.͟2͟0͟0͟ ͟l͟ư͟ợ͟t͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟.͟ ͟Đ͟a͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟t͟ệ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟.͟ ͟

Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟v͟ư͟ợ͟t͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ú͟ ͟s͟ố͟c͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟.͟

͟Ý͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟à͟i͟ ͟ý͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟ổ͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟:͟

͟“͟C͟ố͟ ͟l͟ê͟n͟.͟ ͟T͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟ấ͟y͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟đ͟ổ͟ ͟h͟ế͟t͟.͟ ͟D͟ù͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟y͟ ͟d͟ị͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟b͟ỏ͟ ͟l͟ỡ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟T͟h͟ì͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟đ͟â͟u͟.͟ ͟Ô͟g͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟à͟.͟ ͟S͟ẽ͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟”͟

͟“͟V͟ì͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ế͟.͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟.͟ ͟Đ͟ã͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟”͟.͟

͟“͟L͟ú͟c͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟q͟u͟ê͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ề͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ã͟o͟ ͟m͟à͟!͟”͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟r͟õ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟ư͟ ͟r͟a͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟b͟à͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.͟!͟

͟B͟Ả͟O͟ ͟T͟H͟O͟A͟ ͟/͟ ͟w͟e͟b͟t͟i͟n͟t͟u͟c͟.͟c͟o͟m͟

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟w͟e͟b͟t͟i͟n͟t͟u͟c͟.͟c͟o͟m͟/͟d͟i͟-͟x͟k͟l͟d͟-͟t͟r͟a͟-͟n͟o͟-͟c͟h͟o͟-͟b͟a͟n͟-͟g͟a͟i͟-͟l͟u͟c͟-͟v͟e͟-͟n͟g͟u͟o͟i͟-͟y͟e͟u͟-͟5͟-͟n͟a͟m͟-͟d͟i͟-͟l͟a͟y͟-͟c͟h͟o͟n͟g͟-͟4͟4͟1͟5͟3͟8͟.͟h͟t͟m͟l͟

About Tin Tức 24h

Check Also

Báƈ ʂĩ ʅừα ɳữ ʂιɳԋ ϙυαɳ ԋệ ƚìɳԋ ԃụƈ để ƙíƈԋ ƚԋíƈԋ ԋσɾɱσɳҽ ƚăɳɠ ƚɾưởɳɠ ɠιúρ ƈô ƈασ ʅêɳ

T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b̵͟͟i̵͟͟ế̵͟͟n̵͟͟ ̵͟͟t̵͟͟h̵͟͟á̵͟͟i̵͟͟ ͟l̶͟͟ừ̶͟͟a̶͟͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....