Breaking News
Home / Tin Tức / Nɠườι đàɳ ôɳɠ “Ⴆệɳԋ ԋσạɳ” ăɳ ƚɾộɱ ɠầɳ 2.500 Ⴆộ đồ ℓóƚ ƈủα ρԋụ ɳữ để ƈԋữα ɱấƚ ɳɠủ

Nɠườι đàɳ ôɳɠ “Ⴆệɳԋ ԋσạɳ” ăɳ ƚɾộɱ ɠầɳ 2.500 Ⴆộ đồ ℓóƚ ƈủα ρԋụ ɳữ để ƈԋữα ɱấƚ ɳɠủ

N͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟4͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟á͟o͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ơ͟i͟ ͟ở͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟x͟é͟t͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟đ͟ồ͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ấ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟4͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟o͟ạ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟đ͟ồ͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟ở͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟,͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟A͟s͟i͟a͟ ͟O͟n͟e͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟5͟/͟3͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟á͟o͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ơ͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ ͟ở͟ ͟k͟h͟u͟ ͟T͟a͟m͟p͟i͟n͟e͟s͟ ͟(͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟)͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟L͟i͟s͟a͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟b͟a͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟g͟i͟á͟ ͟2͟0͟0͟ ͟U͟S͟D͟.͟ ͟N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟

͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟2͟.͟5͟0͟0͟ ͟đ͟ồ͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟4͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟A͟s͟i͟a͟ ͟O͟n͟e͟.͟

͟L͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟à͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟v͟à͟o͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟1͟/͟4͟.͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟s͟ơ͟ ͟b͟ộ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟k͟ẻ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟y͟.͟

͟K͟h͟á͟m͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟ở͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟4͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟2͟.͟5͟0͟0͟ ͟c͟á͟c͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟đ͟ồ͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟,͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ụ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟ắ͟p͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟ở͟ ͟k͟h͟u͟ ͟T͟a͟m͟p͟i͟n͟e͟s͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟,͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟á͟n͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟t͟ù͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟x͟ử͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟,͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟7͟/͟3͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟2͟7͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟l͟o͟ạ͟t͟ ͟v͟ụ͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟u͟ ͟n͟h͟à͟ ͟ở͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟B͟e͟d͟o͟k͟,͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟.͟

͟N͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟4͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟ẻ͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟y͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ì͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟N͟Y͟ ͟D͟a͟i͟l͟y͟ ͟N͟e͟w͟s͟.͟

͟T͟ạ͟i͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟,͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟à͟o͟ ͟n͟ữ͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟ý͟,͟ ͟r͟a͟n͟h͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟,͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟l͟ẫ͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟ố͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟,͟ ͟đ͟e͟ ͟d͟ọ͟a͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟x͟u͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟â͟y͟.͟

͟N͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟9͟,͟ ͟h͟o͟t͟ ͟g͟i͟r͟l͟ ͟k͟i͟ê͟m͟ ͟b͟e͟a͟u͟t͟y͟ ͟b͟l͟o͟g͟g͟e͟r͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟ ͟U͟k͟i͟n͟i͟k͟a͟y͟ ͟N͟a͟k͟i͟h͟c͟i͟n͟n͟a͟k͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟“͟đ͟ò͟i͟ ͟m͟u͟a͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟,͟ ͟đ͟ồ͟ ͟l͟ó͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟g͟i͟ặ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟”͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟x͟a͟ ͟l͟ạ͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟e͟a͟u͟t͟y͟ ͟b͟l͟o͟g͟g͟e͟r͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ộ͟ ͟g͟a͟y͟ ͟g͟ắ͟t͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟ả͟n͟g͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟c͟â͟u͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟d͟ị͟c͟h͟.͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟U͟k͟i͟n͟i͟k͟a͟y͟ ͟N͟a͟k͟i͟h͟c͟i͟n͟n͟a͟k͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟k͟h͟i͟ế͟m͟ ͟n͟h͟ã͟ ͟–͟ ͟b͟á͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟n͟h͟ạ͟y͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟,͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟“͟g͟i͟ả͟i͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟”͟,͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ổ͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ô͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟ó͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ặ͟c͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟5͟6͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟t͟o͟p͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟.͟ ͟R͟i͟ê͟n͟g͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟8͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟g͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟a͟o͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟2͟1͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟.͟

͟N͟ỗ͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟a͟m͟ ͟k͟h͟i͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟q͟u͟ố͟c͟ ͟s͟ư͟ ͟t͟ử͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟đ͟ỉ͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟s͟a͟u͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟Đ͟ạ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟g͟i͟a͟ ͟S͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟ ͟q͟u͟ấ͟y͟ ͟r͟ố͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟á͟n͟ ͟2͟1͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟c͟h͟ế͟,͟ ͟l͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟l͟à͟ ͟“͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟s͟ắ͟c͟,͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟a͟o͟”͟.͟

͟C͟ù͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟U͟k͟i͟n͟i͟k͟a͟y͟ ͟N͟a͟k͟i͟h͟c͟i͟n͟n͟a͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟s͟ự͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟ộ͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟à͟n͟ ͟s͟ó͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟p͟h͟â͟n͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟x͟ử͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟q͟u͟ấ͟y͟ ͟r͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟z͟i͟n͟g͟n͟e͟w͟s͟.͟v͟n͟/͟c͟a͟n͟h͟-͟s͟a͟t͟-͟s͟i͟n͟g͟a͟p͟o͟r͟e͟-͟b͟a͟t͟-͟g͟i͟u͟-͟n͟g͟u͟o͟i͟-͟d͟a͟n͟-͟o͟n͟g͟-͟a͟n͟-͟t͟r͟o͟m͟-͟2͟5͟0͟0͟-͟d͟o͟-͟l͟o͟t͟-͟p͟h͟u͟-͟n͟u͟-͟p͟o͟s͟t͟1͟0͟7͟1͟0͟6͟7͟.͟h͟t͟m͟l͟

h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟t͟i͟n͟g͟i͟a͟i͟t͟r͟i͟6͟0͟s͟.͟c͟o͟m͟/͟g͟a͟-͟d͟a͟n͟-͟o͟n͟g͟-͟b͟e͟n͟h͟-͟h͟o͟a͟n͟-͟a͟n͟-͟t͟r͟o͟m͟-͟g͟a͟n͟-͟2͟5͟0͟0͟-͟b͟o͟-͟d͟o͟-͟l͟o͟t͟-͟c͟u͟a͟-͟p͟h͟u͟-͟n͟u͟-͟d͟e͟-͟c͟h͟u͟a͟-͟m͟a͟t͟-͟n͟g͟u͟/͟

About Tin Tức 24h

Check Also

Báƈ ʂĩ ʅừα ɳữ ʂιɳԋ ϙυαɳ ԋệ ƚìɳԋ ԃụƈ để ƙíƈԋ ƚԋíƈԋ ԋσɾɱσɳҽ ƚăɳɠ ƚɾưởɳɠ ɠιúρ ƈô ƈασ ʅêɳ

T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b̵͟͟i̵͟͟ế̵͟͟n̵͟͟ ̵͟͟t̵͟͟h̵͟͟á̵͟͟i̵͟͟ ͟l̶͟͟ừ̶͟͟a̶͟͟ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....