Home / Tin Tức (page 15)

Tin Tức

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼”̼

N̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼,̼5̼9̼3̼m̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ …

Read More »

Xót xa hình ảnh bé gái van xin:“Bố Ơi! Bố Tha Cho Con, Bố Đừng Đánh Con Nữa, Đừng Châm Thuốc Vào Người Nữa, Con Đau Lắm”

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼e̼t̼r̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ …

Read More »
Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....